Generalforsamling 29/3 kl.19

Der er indkaldt til generalforsamling i Frørup Forsamlingshus Tirsdag d. 29/3 kl. 19.00.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle er velkomne, medlemmer har stemmeret.

Skriv en kommentar