Generalforsamling 29/3 kl.19

Der er indkaldt til generalforsamling i Frørup Forsamlingshus Tirsdag d. 29/3 kl. 19.00. Dagsorden iflg. Vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle er velkomne, medlemmer har stemmeret.