Prisliste

Hele huset (Begge sale og med køkken)2350 kr.
Hele huset (Begge sale og med køkken), møde/begravelse*1400 kr.
Store sal med køkken1950 kr.
Store sal, møde/begravelse*1100 kr.
Lille sal med køkken1400 kr.
Lille sal, møde/begravelse*850 kr.
Huset dagen før/dagen efter550 kr.
Tillæg for ikke-medlemmer350 kr.
Depositum1000 kr.
Priser er gældende fra 1. november 2021

Huset lejes ud fra kl. 08:00 indtil kl. 06:00 dagen efter (pr. dag).
Prisen inkluderer rengøring,- man skal dog selv tørre af, rydde op og feje.

*) Møde/begravelse prisen gælder begravelser og bisættelser samt til lokale foreningers mødearrangementer, f.eks. generalforsamlinger.

Betaling falder i to rater:
1. rate er halvdelen af lejen, der skal betales senest 14 dage efter modtagelse af lejekontrakten.
2. rate er sidste halvdel af lejen plus depositum, der skal betales senest 1 måned før arrangementets afholdelse.

Depositum tilbagebetales når huset er afleveret (sammen med nøgler og afleveringsseddel) og godkendt.