Udlejningsregler

Praktiske oplysninger og regelsæt for leje af Frørup Forsamlingshus

Lejemålet indbefatter

Brug af og ansvar for de lejede faciliteter og lokaler. Herunder alt inventar, alle installationer, hjælpemidler og tilbehør, såvel indenfor i forsamlingshuset som udenfor på forsamlingshusets udendørsarealer.

Brug af huset

Lejeren af huset skal være fyldt 21 år.

Myndighedsperson og på kontrakten signerede lejer SKAL være tilstede som ansvarshavende under hele lejeperioden.

Der må maximalt opholde sig 100 personer i store sal og 30 personer i lille sal.

Lejer har det fulde ansvar for frie flugtveje ved ulykke og brand.

Der er brandslukningsudstyr i indgang og køkken. Flugtveje og placering af brandslukningsudstyr kan ses på plantegning i indgangen.

Lejer har ansvaret for at begrænse støjende adfærd der kan være til gene for naboer ved at minimere brug af åbne vinduer samt at ophold og støjende adfærd uden for huset ikke finder sted.

Instruktion til ovne og opvaskemaskine forefindes i mappe i køkkenet, og skal gennemlæses før brug.

Viskestykker, håndklæder, affaldssække, køkkenruller og karklude skal medbringes.

Overnatning er IKKE tilladt.

Vi tager forbehold for evt. prisstigninger, der kan tilskrives lejekontrakter der er indgået mere end et år før udlejningsdato.

Når huset forlades

Ituslået glas, porcelæn og andet ødelagt inventar oplyses udlejer og erstattes.

Huset afleveres med fejede gulve. Evt. spildt mad og drikkevarer tørres op.

Borde og stole placeres rengjorte i opbevaringsrummet.

Træbordene stilles på højkant i 1 række og stolene stables 14 i højden.

Køleskabene i baren afleveres rengjorte, slukkede og med dørene åbne.

Køleskab i køkkenet afleveres rengjort og tændt.

Opvaskemaskinen tømmes for vand, madrester o.l. fjernes, vand og strøm afbrydes.

Koste er placeret i opbevaringsrummet.

Evt. affald på området omkring forsamlingshuset opsamles og smides i containeren.

Toiletterne afleveres rengjorte for opkast og andet snavs.

Vinduer og døre efterlades forsvarligt lukket, lyset og udsugning slukket og radiatorer skrues ned på 1.

Aflevering af nøgle (i postkassen) til bestyrelsesmedlem, nævnt i kontrakten, sammen med den udleverede HUSKESEDDEL i udfyldt stand.

Huset er røgfrit.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Frørup Forsamlingshus